regulamin

 

Regulamin serwisu www.krak-optic.pl


 
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.krak-optic.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.
 
§ 1
Korzystanie z serwisu jest równocznazne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.
 
§ 2
Właścicielem serwisu jest firma Krak-Optic Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, (zobacz dane firmy), zwanej dalej „Krak-Optic Sp. z o.o.”.
 
§ 3
Wszystkie osoby korzystając z niniejszego serwisu zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, i dobrymi obyczajami.
 
§ 4
Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich Użytkowników internetu. Korzystanie z innych stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis odbywa się na zasadach określonych przez prawo kraju właściciela danej strony.
 
§ 5
Krak-Optic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis. Fakt połączenia z innymi stronami internetowymi nie oznacza, że Krak-Optic Sp. z o.o. rekomenduje takie strony jak również produkty lub usługi dostępne na nich. Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do strony www.krak-optic.pl .
 
§ 6
Krak-Optic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu lub jego likwidacji bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
 
§ 7
Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przeznaczony dla odbiorców w Polsce oraz po za jej granicami. Zamieszczone w nim treści nie stanowią oferty handlowej produktów lub usług.
 
§ 8
Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie mogą być traktowane jako forma porady technicznej, lub zastępującej poradę a także konsultację lekarską.
 
§ 9
Serwis ten został opracowany przez Krak-Optic Sp. z o.o. z dołożeniem wszelkiej staranności i w oparciu o źródła, uznawane powszechnie za wiarygodne.

§ 10
Krak-Optic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w serwisie jak również za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie.

 
§ 11
Krak-Optic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania sieci, błędy systemu komputerowego, awarie sprzętu, działanie wirusów, itp., jak również wszelkie inne negatywne skutki korzystania przez Użytkownika z niniejszego serwisu, które nie są spowodowane celowym działaniem Krak-Optic Sp. z o.o..

§ 12
Krak-Optic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez osoby trzecie.

§ 13
Krak-Optic Sp. z o.o. nie gwarantuje bezpieczeństwa przesyłanym do niego za pośrednictwem niniejszego serwisu informacjom, dlatego informacje takie nadawca przekazuje na własne ryzyko.

§ 14
Teksty i zdjęcia umieszczone w serwisie oraz jego układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do tekstów, zdjęć oraz układu graficznego niniejszego serwisu przysługują Krak-Optic Sp. z o.o..  Żaden fragment tego serwisu nie może być publikowany bez pisemnej zgody Krak-Optic Sp. z o.o.. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego.
 
§ 15
Korzystanie z serwisu do celów innych niż użytek prywatny wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Krak-Optic Sp. z o.o.. Modyfikowanie niniejszego serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Krak-Optic Sp. z o.o. jest zabronione.
 
§ 16
Wszelkie działania, sprzedaż, serwis, obsługa klienta itp. wykonywane za pomocą lub przy udziale strony www.krak-optic.pl są zgodne z obowiązującym prawem i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem paragrafów, zaleceń, obostrzeń i uwarunkowań.

 § 17
Serwis zawiera nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.
Nazwy produktów, które umieszczone są w serwisie, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 18
Osoby rejestrujące się na stronach www.krak-optic.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie od administratora serwisu informacji dotyczących promocji, akcji reklamowych, oraz innych wiadomości, od firmy Krak-Optic - właściciela serwisu. 
 
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.